Dinlemek, kulak vermek ...

Seslemek,
Dinlemek, kulak vermek. 
Yüksek sesle konuşmak.
Çağırmak.
Seslenmek,
Seslemak,
Sesetmek.
İşitmek.
Çalgı dinlemek.
Herkesin işitmesi istenilen güzel zikir ve sözler.

Sema:
Mevlevilerin ve sair dervişlerin ney  veya  def  ile beraber ilahi okuyarak raksları ve nağme terennüm etmeleri, dönmeleri. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ