Çamsakızı, reçine ...

Edemik,
Çamsakızı,
Ahılkan.
Ahılgan,
Reçine.
Bedük,
Akındırık,
Akma,
Agma,
Bus,
Balsam,
Mırra, Reçine Sakızı.
Akındırık, (Halk dilinde).


Çamsakızı, Ağaç sakızı. 
Reçine, (Rumca).
Reçine (İng. resin). 

Yalımık.
Edemik, Çam ağacından çıkarılan reçine, acı sakız, bedük. Dünyanın her yerinde ağaçlar kendilerini korumak için reçine salgılar. Reçine, yeraltında sertleşerek kehribara dönüşmesi milyonlarca yıl alır. Genelde eski kehribarlar daha serttir.  Aselbent, Hekimlikte ve koku yapımında kullanılan aselbent ağacından, gövdesi çizilerek elde edilen bir tür reçinedir. 

Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan, katı veya yarı akışkan organik salgı maddesi.
Çam, elma, erik gibi bazı odunlu bitkilerin salgıladıkları katı ya da yarı akışkan, yarı saydam, suda çözülmeyen salgı maddeleridir. 

Reçineler, Bitkilerin doğal yaşamları sırasında üretip gövdelerindeki kovuklarda biriktirdikleri ya da yapay olarak üretilen polimerler. Yapay reçine sonsuz polimerleşme ile elde edilir. Bu reçineler büyük moleküllü yapay maddelerdir.

Kauri, adlı fosil reçinesi vernik yapımında kullanılmaktadır. Hala da bu alanda yoğun olarak değerlendirilmektedir.

Sakız ağacı. 
Bazı ağaçların ve özellikle sakız ağacının kabuğundan sızan, çiğnendiğinde yumuşayan, hoş kokulu, beyaz renkli reçine. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ