Bencillik ...

Egoizm,
Bencillik,
Fr. égoïsme 
İng. egoism.
Arapça, Hodgam, خودبین
Arapça enaniyyet,
Enaniyet.
Farsça, Hodbin, 
Hodgam.
Bencil. 
Enaniyetli. 
Kibirli. 
Kendi keyfini düşünen. 
Kendini beğenmiş.

Başkasına hak tanımayıp, kendi lezzet ve menfaatını takib eden. 
Nefsaniyet, Eski dilde, düşmanlık duygusu, kin besleme de bencilliktir.Egoizm genel anlamıyla bireyin kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesi ile ilgilidir. Egoizm psikolojik, etiksel ve rasyonel olabilir. Bireylerin her zaman kendi çıkarları için hareket ettiği savunan doktrine psikolojik bencillik denir. Bireylerin her zaman kendi çıkarlarına uyan şeyi yapmalarının doğru olduğunu savunan doktrine etik, ahlaki egoizm denir. Rasyonel egoizm ise insanların kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesi doktrinini savunur.

Birinin bencilliği ve kötülüğü tarafından yaratılan karanlık, kendi iç dünyalarındaki zirveye ulaşır.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ