XIX. yüzyılda İran'da kurulan ve on dokuz sayısını kutsal sayan din ...

Babilik,
Bahailik.
Farsça, البهائية
XIX. yüzyılda Babilik'ten doğup İran'dan başka Avrupa ve Amerika'da da yayılmış olan bir din.
XIX. yüzyılda, İran'da Ali Muhammed Bab'ın kurduğu dini öğreti.
Irk, din, cinsiyet farkını ortadan kaldırarak bir kardeşlik yaratma iddiasında olan, ibadet, miras, evlenme, boşanma gibi konularda İslamiyet’ten ayrı kendine mahsus kurallara sahip, Babilikten doğmuş ve dünyanın bir çok yerine yayılmış inanç sistemi.

Arapçada görkem ve nur gibi anlamları bulunan Baha (بهاء) sözcüğünden türemiştir.
İranda şii islam anlayışı merkezinde gelişmiştir. Şirazlı mirza ali Muhammed Bab (ö. 1309 / 1892) 
kurucusu olduğu hareketin arka planında imamiyye şiasının tasavvufi niteliğindeki şeyhlik tarikatı vardır.

Bahailikte dua, namaz ve oruç gibi yasalar vardır. Namaz, bireysel yapılan bir tapınmadır. Toplu namaz yoktur. Kutsal Sayı 19'dur. Buradan oluşan 2-21 Mart tarihleri arasında bir Bahaii ayı süresince oruç tutulur. Dua, namaz, oruç bireyin kendi sorumluğundadır. Temel amacı yaşamı konusunda onu meditasyona yöneltmek, karakterini düzeltmesinde yol göstermektir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ