Patates gibi kimi bitkilerin yumrularında bulunan nişasta ...

Fekül,
Fransızca: fecule.
Patates gibi kimi bitkilerin yumrularında bulunan nişasta.
Patates, yer elması gibi yer altındaki bitki yumru ve köklerinde bulunan nişastaya verilen isim.
Yiyecek sanayinde, eczacılıkta, yapıştırıcı olarak dokuma ve kağıt sektöründe vb. yerlerde kullanılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ