Halk edebiyatında aşk, özlem gibi konuları işleyen şiir türü ...

Güzelleme,
Halk edebiyatında aşk, özlem gibi konuları işleyen şiir türü.
Halk edebiyatında sevgilinin veya bir yerin güzelliğini övmek için yazılan koşma tarzında şiir.
Halk edebiyatında sevgiliyi, güzel şeyleri, doğa güzellikleri vb.ni övmek için yazılan, lirik bir şiir türü.
Sevgiliyi, güzel şeyleri, doğa güzelliklerini vb. övmek için yazılan, biçimi koşma olan lirik bir koşuk türü.
Lirik bir koşuk şekli.
Sevilen bir varlığı öven koşuk türü.
Halk edebiyatında ve öykücülüğünde lirik koşuk biçimi.
Aşık edebiyatında insan ve doğa güzelliklerini işleyen koşma nazım şeklinin bir türüdür.
Biçim bakımından, en çok, koşma ve hece ölçülü semai olur. Ölçü durak, kafiye özellikleri ile koşma düzendinde söylenir.

Güzelleme sözcüğünün başka anlamları:
Şen, sevinçli duyguları anlatan türkülerde özel bir ezgi.
Verem hastalığı(Tekirdağ yörelerinde halk dilinde)

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ