Şiiliğin dört büyük mezhebinden biri ...

İmamiye,
Şiiliğin dört büyük mezhebinden biri.
Şiilik veya Şia,
Arapça, ( الشيعة), 
Farsça, (شیعه), 
Bir islam mezhebi. 
İmamiye,
Zeydiye,
Zeydiyye (Beşçiler), 
İsmailiyye (Yediciler), 
İsnaaşeriyye (Onikiciler) ve On İki İmam, 
Caferilik,
Sünnilik'ten sonra gelen ikinci büyük mezheptir.
Şiîlik veya Şia hilafet veya imamet konusunda Hz. Ali' ye yandaş olan kişiler anlamına gelmektedir.
Başlangıç dönemindeki bu ayrılık daha sonra kavramsal ve teolojik olarak bir mezhep oluşturmuştur.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ