Şeyhin gözetiminde dervişlerin bir araya gelerek toplu zikir yapmaları ...

Mukabele,
Mücadele.
Arapça: mukabele.
Karşılık, karşılamak.
Karşılaştırmak.
Karşılıklı yapılan iş, karşılıklı yapılan okuma.
Karşılıklı yapılan okuma.
Yüz yüze olmak.
Meşveret etmek, danışmak.
Hapsetmek.
Karşı gelme.
Sonraya bırakmak, tehir etmek.
Şeyhin gözetiminde dervişlerin bir araya gelerek toplu zikir yapmaları.
Düşmanın şerrinden kurtulmak ve onun şiddetini kaldırmak için onu yıldıracak tedbirde bulunmak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ