Arap yazısında, iki kez okunması gereken ünsüzün üstüne konulan işaret ...

Şedde,
Arapça, Şedde,
Şedde, ters dönmüş "m" harfine benzer.
Üstünde bulunduğu harfi iki kere okutur.

Eski dilde, Arap yazısında, iki kez okunması gereken ünsüzün üstüne konulan işaret. 
Şedde, harfin üzerine birleşmiş iki küçük “u” veya ters "m" harfine benzer şekilde yazılan işarettir . Üzerinde bulunduğu harfin iki defa okunmasını sağlar. Dolayısıyla şeddeli harf, aslında iki harftir. Bunlardan birincisi cezimli, ikincisi harekelidir.

Arapça dil biliminde, çift ünsüz, birisi cezimli, diğeri harekeli iki harf yan yana geldiğinde tek harf olarak yazılır ve harfin üzerine ters "m" şeklindeki (  ّ ) şedde işareti konur. Şedde kelimesi, arapça şiddet' ten gelir. Halen Türkçede kullanılmaktadır. Türkçede bu kelimeyi, daha çok vurgu, şiddet yapılır. Mesela, eşek kelimesini şeddeli telafuz ederken eşşek gibi.

TDK göre, başkaca anlamı; 
Kuş tutmak için kurulan kapanda kullanılan 10 cm. boyunda, biri çengel, biri sivri uçlu, iple bağlı iki çubuk.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ