Eski Mezopotamya halklarının deniz tanrıçası ...

Tiamat,
Eski Babil dininde, tuzlu denizin ilkel bir tanrıçasıdır.
Tiamat, genç tanrıları üretmek için tatlı su tanrısı Abzu ile çiftleşir.
Ulu Tanrıça veya Ana Tanrıça, Toprak Ana, tüm yaşamı besleyen, Apsu'nun karısı, Tuzlu su Tanrıçası. Babil mitolojisine göre, Apsu ve Tiamat evrenin ilk varlıkları olarak bilinir. 

Apsu, 
(Abzu veya Engur olarak da bilinir). 
Tiamat'ın kocası, Anşar ve Kişar'ın babası, tüm tanrıların ve tatlı suların efendisi. Anşar ve Kişar'ın annesi, tuzlu suların efendisi. Tatlı su tanrısı.

Babil Mitolojisinin tanrı ve tanrıçaları; 
Evren, bütün tanrılar ve insanlar bu iki varlıktan,  diğer bir deyişle sudan meydana gelmiştir. Tatlı ve tuzlu suların birleşmesinden ilkin erkek yılan Lakmu ile dişi yılan Lakamu doğuyor. Bunların birleşmesinden de Anşar ve Kişar meydana geliyor. Tanrılar ve insanlar işte bu gökle yerin birleşmesinden doğuyorlar.

Anşar, Tiamat ve Apsu'nun oğlu, Kişar'ın ağabeyi ve kocası. 
Kişar, Tiamat ve Apsu'nun kızı, Anşar'ın kız kardeşi ve karısı. 
Mummu, Tiamat ve Apsu'nun oğlu, sislerin tanrısı. 
Anu, Anşar ve Kişar'ın oğlu. 

Damnika, Ea'nın karısı ve Marduk'un annesi. 
Ea, Anu'nun oğlu, Damnika'nın kocası, Marduk'un babası ve Apsu'dan sonra tüm tanrıların ve tatlı suların efendisi. 

Enlil, Yeryüzü ve gökyüzü arasındaki havanın tanrısı. Anun ve Nintu'nun oğlu, Hava ve Tarım tanrısı. Anu ile beraber tanrıların efendisi olmuştur.

Marduk, Ea ve Damnika'nın oğlu, en akıllı ve yetenekli tanrı, tüm tanrıların efendisi. 
Kingu, Marduk'a karşı Tiamat'ın güçlerini yönetir. 

Sin, Ay tanrısı, Şamaş'ın babası. 
Şamaş, Sin'in oğlu, Zayıfları, haksızlık yapılanları ve gezginleri koruyan Güneş tanrısı. 

İştar, Akad mitolojisinde bir tanrıçadır. Asur ve babil'in en gözde tanrıçasıdır. Sümer mitolojisindeki İnanna'dan türemiştir. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ