Öleceği kesinlikle bilinen bir hastanın, acısını dindirmek için doktor tarafından öldürülmesi ...

Ötanazi,
Fr. euthanasie.
İng. euthanasia,
Uyutma.
Ölme hakkı.
Acısız ölüm,
Canlıyı ağrı ve acı vermeden öldürme, uyutma.

Ötanazi, ıstırapsız tabi ölüm, iyi ölüm, tatlı ve acısız ölüm, kolay rahat ölüm gibi kelime karşılıklarını ifade etmektedir. Öleceği kesinlikle bilinen bir hastanın, acısını dindirmek için doktor tarafından öldürülmesi. Yaşamından umut kesilen, öleceği kesinlikle bilinen bir hastanın, acısını bir an önce dindirmek amacıyla ve hastanın isteği üzerine, yaşamına bir hekimce son verilmesi biçiminde gerçekleşen ölüm.
Ötanaziye, ölüm hakkı da diyebiliriz. 

Ötanazi çeşitleri şöyledir;
Aktif Ötanazi, Pasif Ötanazi, Dolaylı Ötenazi, İstemli(İradi-Volenter-Gönüllü) Ötanazi, 
İstemsiz(İradi olmayan) Ötenazi, Kazai Ötanazi, Medikal Ötenazi.  

Ötenazi işlemleri, yasalar ile de düzenlenmiştir. Ülkemizde ve pek çok ülkede aktif ötenazi kesinlikle yasaktır. Yasal olarak suçtur ancak bazı ülkelerde ötanazi faili cezaya çarptırılmaz. Ötenaziden bahsedebilmek için yaşayan bir insan, yani beyin ölümü gerçekleşmemiş bir kişi gerekir. Beyin ölümü gerçekleşen kişi tıbben ve hukuken ölüdür. Dolayısıyla bitkisel hayat sürecinde ötenazi mümkün iken beyin ölümü gerçekleşen kişi için ötenazi söz konusu olamaz. Ölüm ve ölmek istemeye karşı, hemen hemen bütün dinlerde Tanrı yasakladığı için adil ve uygun bir ölümün ötenaziden daha iyi olduğu vurgulanır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletinde yasaldır. Aktif ötanazi Türkiye'de yasal değildir. Yürürlükte olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre, hastaya ötanazi uygulayan fail (hekim), tasarlayarak (taammüden) adam öldürme hükümlerine göre yargılanır ve ağırlaştırılmış müebbet (ömür boyu) hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ