Öleceği kesinlikle bilinen bir hastanın, acısını dindirmek için doktor tarafından öldürülmesi ...

Ötanazi,
Fr. euthanasie.
İng. euthanasia,
Uyutma.
Ölme hakkı.
Acısız ölüm,

Ötanazi, ıstırapsız tabi ölüm, iyi ölüm, tatlı ve acısız ölüm, kolay rahat ölüm gibi kelime karşılıklarını ifade etmektedir.  Tedavisi mümkün olmayan hastalıklarda, canlıyı ağrı ve acı vermeden öldürme, uyutma.

Öleceği kesinlikle bilinen bir hastanın, acısını dindirmek için doktor tarafından öldürülmesi.
Yaşamından umut kesilen, öleceği kesinlikle bilinen bir hastanın, acısını bir an önce dindirmek amacıyla ve hastanın isteği üzerine, yaşamına bir hekimce son verilmesi biçiminde gerçekleşen ölüm.
Ötanazi, tedavisi mümkün olmayan kronik hastalıklarda, hayattan umudunu kesmiş hastanın ağrısız bir metotla ölümüne izin verilmesi ve  tıbbi yardımı keserek ölüme terk edilmesi olayıdır. Özetleyecek olursak, ölüm hakkı da diyebiliriz. 

Ötanazi çeşitleri şöyledir;
Aktif Ötanazi; 
Aktif ötenazi, hastanın bedenine yüksek dozda maddenin verilmesiyle hastanın ölümünün gerçekleşmesidir. 
Pasif Ötanazi: 
Pasif ötenazi hastanın tedavisinin kesilmesi sonucu yaşamının sona erdirilmesidir. 
Dolaylı Ötenazi: 
Dolaylı ötenazi ise, kişinin acılarının dindirilmesi hastanın hayatına son vermek amacında olunmamasına rağmen yapılmasına dolaylı ötenazi adı verilir. 

İstemli(İradi-Volenter-Gönüllü) Ötanazi;
İstemli ötenazi, hastanın ötenazi talebini bizzat kendisinin açıkça dile getirmesi halinde uygulanır. Bilinci yerinde olan bir hastanın kendi arzusu üzerine ötenaziye olanak sağlanmasıdır. 
İstemsiz(İradi olmayan) Ötenazi;
İstemsiz ötenazi ise hastanın iradesi dışında, hasta tarafından dile getirilemeyen, genelde hastanın bilincinin kapalı ve komada olduğu zamanlarda hasta yakınları yada doktor tarafından karar verilerek uygulanır.  

Kazai Ötanazi;
Ötenazinin bir mahkeme kararının gerçekleşmesi durumuna  göre uygulanmasına kazai ötenazi denir.
Medikal Ötenazi: 
Ötanazinin bir doktor tarafından gerçekleşmesi durumuna ise medikal ötenazi adı verilir.  

Ötenazi işlemleri, yasalar ile de düzenlenmiştir. Ülkemizde ve pek çok ülkede aktif ötenazi kesinlikle yasaktır. Yasal olarak suçtur ancak bazı ülkelerde ötanazi faili cezaya çarptırılmaz. Ötenaziden bahsedebilmek için yaşayan bir insan, yani beyin ölümü gerçekleşmemiş bir kişi gerekir. Beyin ölümü gerçekleşen kişi tıbben ve hukuken ölüdür. Dolayısıyla bitkisel hayat sürecinde ötenazi mümkün iken beyin ölümü gerçekleşen kişi için ötenazi söz konusu olamaz. Ölüm ve ölmek istemeye karşı, hemen hemen bütün dinlerde Tanrı yasakladığı için adil ve uygun bir ölümün ötenaziden daha iyi olduğu vurgulanır. 

Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletinde yasaldır. Aktif ötanazi Türkiye'de yasal değildir. Yürürlükte olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre, hastaya ötanazi uygulayan fail (hekim), tasarlayarak (taammüden) adam öldürme hükümlerine göre yargılanır ve ağırlaştırılmış müebbet (ömür boyu) hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ