Laiklik ..

Sekülerizm,
(Fr. séculaire).
Dünyacılık,
Laisizm.
Laiklik.
Laik olma durumu,
Devlet ile din işlerinin ayrılığı, devletin, din ve vicdan özgürlüğünün gerçekleşmesi bakımından yansız olması,
Siyasi anlamda, sekülerizm din ve devletin ayrılmasıdır ki bu din ve devletin birleşmesi olan teokrasinin zıttıdır.

Sekülerizm sözcüğü Latince’de nesil, periyod (zaman dilimi) anlamına gelen zamanla Hristiyan Latincesi’nde “dünya” anlamında kullanılmaya başlanan sæculum’dan türemiştir. Fransız sekülerizmi olarak da anılan laiklik kavramı, daha kapsamlı olan sekülerizm hareketinin bir parçasıdır.

Fransa’daki laiklik (laïcité), laiklik ve sekülerizm temelde din ve devlet işlerinin ayrılmasını ifade ederler. ama ikisi arasında devletin dine yaklaşımı farklıdır. laiklikte devlet, dini kurumları başta finans olmak üzere çeşitli araçları kullanarak kontrolü altında tutmaya çalışır. ülkemizde din eğitiminin devlet tekelinde olması, din adamlarının devlet memuru olarak maaş alması ülkemizin laik olmasından dolayıdır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ