Belirli insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen, yalnızca dar bir çevreye aktarılan her türlü bilgi ve öğretiye verilen ad ...

 Ezoterik,
Fr. ésotérique,
İng. esoteric, Exoteric,
İçrek,
Dışa kapalı ve kendi içine dönük ya da apaçık olmayan.
Felsefede içrek,
Ezoterizme dair.
Ezoterizm ile ilgili.
Batini,(Arapça: الباطنية, El-Bāṭiniyyeh) .
İç gerçekle ilgili, gizli olan.  

Sadece müritlerin bildiği anlamında,
Arapçada veya eski Türkçede ezoterizme Batiniyye denir.


Ezoterik (içrek), karşıtına dışrak denir.  
Belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen, yalnızca sınırlı, dar bir çevreye aktarılan (her türlü bilgi, öğreti).
Belirli bir insan topluluğunun dışında dar ve sınırlı bir çevreye aktarılan bilgi ya da öğretiye verilen ad.

Bir konudaki derin bilgilerin ve sırların ehil olmayanlardan gizlenerek, bir üstad tarafından sadece ehil olanlara inisiyasyon (Süluk) yoluyla öğretilmesine ezoterizm denir. 

Ezoterizm bir din veya bir inanç sistemi değildir. Ezoterizm, Gizemcilik (Mistisizm) veya Gizlicilik (Okültizm) ile karıştırılmamalıdır. Farklı şeylerdir.  Köken olarak Yunancadaki esoterikos sıfatından türemiştir. Ezoterik yaygın olarak kullanılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ