Güneş bulut arkasında kaldığında oluşan gölgeli durum ...

Alagün,
Yarı güneşli, yarı gölgeli yer. Güneş bulut arkasında kaldığında oluşan gölgeli duruma denir.
Yazın güneş buluta girdiği zamanki gölgeli havaya alagün denir. Yarı açık yarı bulutlu hava. 
Yazın, güneş bulut arkasında kaldığında oluşan gölgeli durum. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ