Bir kimsenin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümü...

Etik,
Fr. éthique 
İng. (Yun. ethics) 

Töre bilimi. 
Çeşitli meslek kolları arasında tarafların uyması veya kaçınması gereken davranışlar bütünü. 
Etik bilimi. 
Bir kimsenin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümü.
Ahlak felsefesi. 
Ahlaki, ahlakla ilgili.

Felsefenin ‘ödev’, ‘yükümlülük’, ‘sorumluluk’ ve ‘erdem’ gibi kavramları analiz eden, ‘doğruluk’ veya ‘yanlışlık’ ile ‘iyi’ veya ‘kötü’yle ilgili ahlaki yargıları ele alan, ‘ahlaki eylem’in doğasını soruşturan ve iyi bir yaşamın nasıl olması gerektiğini açıklamaya çalışan dalı.

Ahlak,
Huy, tabiat. 
İnsanın davranış tarzı, tutum ve tavrı, bir cemiyette makbul ve iyi sayılan davranış kuralları ve kaideleri inceleyen ilim. 

Birbirine ekli metal levhalardan oluşan soyut heykel...

Stabil,
Birbirine ekli metal levhalardan oluşan soyut heykel.
Birbirine ekli parçalardan oluşan ve kendi kendine salınan soyut heykellere ise Mobil denir.
Genellikle birbirine ekli metal levhalardan oluşur. Mobil heykel gibi hareketli değil, hareketsizdir.  ABD’li sanatçı Alexander Calder bu türün temsilcisidir.

Birbirine ekli parçalardan oluşan ve kendi kendine salınan soyut heykel...Mobil,
Kinetik Heykel,

Birbirine ekli parçalardan oluşan ve kendi kendine salınan soyut heykel.
Stabil, Birbirine ekli metal levhalardan oluşan soyut heykel.

Birbirine ekli parçalardan oluşan ve motor ya da doğal rüzgar gücüyle hareket eden soyut heykel.
Mobil.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ