Kapalı bir yerde seslerin dağılım biçimi ...

Akustik,
Fr. acoustique, İng. acoustics.
Rusça, akustika.

Yankı bilimi. 
Yankılanım.
Yankılanımlı,

Fizikte ses ile ilgili bölüm
Sesin titreşim sıklığı, süresi ve duyulma gücü bakımından taşıdığı nitelik.
Ses dağılımı, ses düzenlemesi.
Kapalı bir yerde seslerin dağılım biçimi.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ