Özgecilik, başkalarını düşünürlük ...

Alturizm.
Alturism.
Özgecilik,
(İngilizce, Altuism)
Özgeci olma durumu, 
Diğerkamlık.
Bir ahlak görüşü.
Çıkar gözetmeksizin başkalarının iyiliği için özveride bulunan.
Kendisini başkalarına, topluma adamak felsefesi, ahlak görüşü.
Hiçbir çıkar Düşüncesine dayanmayan duygu. Sevginin, bencilliğe ve ben tutkusu yeri­ne, başka kişilere yönelmesi durumuna öz­gecilik adı verilir.

Özgecilik (Altürizm), benciliğe karşıt olarak Fransız düşünürü Auguste Comte (1798-1857) tarafından ileri sürülmüş bir terimdir. Oysa gerçek özgecilik, toplumsal bir ilişkidir ve bireyle toplumun gerçek uyuşumuyla belirir.

(Lat. alter = başkası, özge) : Başkalarının iyiliğini yaşama ve eyleme ilkesi yapan görüş. 
Bu terimi felsefeye kazandıran Auguste Comte'dur. Ona göre özgecilik, insanlığın ahlak ve kültür bakımından gelişmesinin koşuludur. Başkalarının yararına kişisel çıkarlardan vazgeçmeye, başkalarına bencil olmayan güdülerle yardım etmeye hazır olma durumu.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ