Çürük, boş, kof ...

Fos,
Çürük,
İngilizce: rotten.
Boş,
Kof, 
İçi boş. 
İçi boş şey. 
Kovuk.
Kovuz,
Temelsiz.
Oyuk,
Boşluk.
Aklı ve ilmi olmayan. 

Eski Türkçede boşaltmak fiilinden türetilmiş olup kovı veya koğı olarak evrilmiştir. 
Çürük, temelsiz, boş, kof, fos anlamındadır.
Eski Türkçe: koğuş (içi boş şey). 
Eski Yunanca koufos (içi boş, kof), 
Latince cavus, 
Farsça kaw (oyuk, boşluk), 
kawak (kof).
Kovuz.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ