Rüşvet...

Orunç,
Eski dilde Urunç.
Rüşvet,
İngilizce: bribe.
Arapça: rişvet.
İrtikap, İrtişa,
Yedirmelik,

Rüşvet, sosyal bir hastalıktır. Argoda çorba parası, arpa, yem, bahşiş gibi geçer.
Bir işin yasa dışı olarak daha kolay ve çabuk yapılması için o işte görevli kişiye sağlanan aynî veya parasal çıkar.
Yaptırılmak istenen bir işte yasa dışı kolaylık ve çabukluk sağlanması için bir kimseye mal veya para olarak sağlanan çıkar. Rüşvet verenle alan arasında aracılık eden kişiye raiş denir.

Bir Osmanlı atasözü vardır ki çok güzel anlatmıştır aşağıda kişinin irtikap ile alakasını ;
   Devlet-i Osman'ı Ahalide Terfiyi Temayüz İlim İrfan İle Olmaz,
   Ya Olacak Kuvvetli İltimas,
   Ya Olacak Madeni Has,
   Ya da Olacak Ten ile Temas.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ