İffetli, namuslu ...

Akman,
İffetini koruyan.
Sili, 
Afif, 
Afife.
Terbiyeli.
Namuslu,
İffetli,
İffetini koruyan.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ