İyilik, ihsan ...

İnayet,
Arapça: inayet

Lütuf, ihsan, iyilik.
Gayret, dikkat.
Karşılık beklenilmeden yapılan yardım, 
Kayra, Kerem,
Lütuf, 
İyilik, 
İhsan.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ