Eski Yunan'da, vergileri toplayan ve bunları saymanlıklar arasında bölüştüren tahsildar ...

Apodektes,
Sayman,
Vergi memuru.
Tahsildar,
Toplayıcı.
Alıcı,
Eski Yunan'da, vergileri toplayan ve bunları saymanlıklar arasında bölüştüren tahsildar.

Aristoteles, Atinalıların Devleti adlı kitabında bu tahsildarı ve göreVlerini aşağıda anlatmış; Arkhon (kral) bunların kiralarını ak tahtacıklara yazarak Meclis' e bildirir. Bu gibi topraklar on yıl için kiraya verilirler. Para ödeme zamanı yine dokuzuncu prytanlıktır. Bu yüzden dokuzuncu prytanlıkta pek çok para toplanır. Üzerlerinde ödenecek paraların ve ödeme zamanlarının yazılı olduğu tahtacıklar Meclis'e verilir. Bunları yazıcı köle saklar. Paraların ödenme zamanı gelince yazıcı bu tahtacıkları bulundukları raftan indirerek apodekteslere (alıcılar) verir. Apodekteslere verilen bu tahtalarda yazılı olan borçlar o gün ödenmek ve ödendikten sonra silinmek zorundadır.

Paralar ödenmeden önce silinmemeleri için öteki tahtacıklar ayrı bir yerde bulunur. On apodektes vardır. Her kabileden birer kişi olmak üzere kurayla seçilirler. Bunlar poleteslerin yazdıkları tahtacıkları alırlar, verilen borçları Meclis' in Meclis Konağındaki toplantısında silerler. Sonra tahtacıkları yazıcı köleye geri verirler.

Borcunu zamanında ödemeyen olursa adı tahtacıkta yazılı kalır. Böyle bir kimsenin borçlu olduğu paranın iki katını ödemediğinde hapse girmesi gerekir. Bu paraları Meclis toplar ve yasalar ona hapsetme yetkisini verir. Apodektesler vadesi gelen paraları aldıkları gün bunları ayrı ayrı memurluklar arasında bölüştürürler. Bölüştürdükleri paraların hesabını tahtacık
üzerine yazıp ertesi gün Meclis'e verir, toplantıda üyelerin önünde okurlar ve Meclis' ten paraların bölüştürülmesinde özel bir kimsenin ya da bir memurun bir yolsuzluğunu bilen varsa söylemesini isterler. Bir kimsenin yolsuzluk ettiği sanılırsa bunu oya koyarak bir karara bağlarlar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ