Toprak aşınması, erozyon ...

İtikal,
Aşınım,
Aşınma,
Erozyon,
Korozyon,
Aetius,
Toprak aşınması, erozyon. 
Toprağın su ve hava şartlarının etkisiyle aşınması ve bulunduğu yerden başka yere sürüklenmesi, itikal.
Yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etmenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmeleri veya bir yerden başka bir yere taşınması olayı.
Erozyon;
İngilizce: erosion, 
Fransızca: Erosion, 
Almanca: Erosion, 
Latince: erodere, yıpratmak, yıpranmak
Ekolojik faktörler nedeniyle toprağın verimli tabakasının bulunduğu yerden, su, rüzgar, dalga ve buz gibi etkenlerle taşınması.
Aşınma, sıyrılma. 
Yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etmenlerle yıpratılıp yerinden koparılarılarak eritilmeleri veya bir yerden başka bir yere taşınması olayı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ