Yasalara aykırı davranış ...

Suç, (İng. crime, Frn. crime).
Cürüm,(Arapça Cürm, جرم ) suç.
Farsça Beze, 
Arapça cerime, (جریمه ), suç.
İngilizce Crime suç, kabahat anlamındadır.

Yasalara aykırı davranış.
Törelere, ahlak kurallarına aykırı davranış. 
Yasaca cezası gösterilen eylem.

Halk dilinde Ayıp,
Günah.
Kabahat. 

Kusur, çirkin iş, tekdir edilmeğe müstehak hareket.
Bir toplumda haksız sayılıp, yazılı-yazısız kurallarla yasaklanan ve yaptırımlara bağlanan davranış ve eylem. 
Devletçe yasalarla tanımlanıp yaptırıma bağlanmış olan kurallara aykırı davranış.

Ağaç ya da fidan dikme ...


Gars, 
Osmanlıca gars.
Arapça, غرس , 
Ağaç dikme.
Ağaç ya da fidan dikme.
Ağaç fidanı dikmek.
Dikilmiş fidan.


Ağaç ya da bitkilerden köklendirme yoluyla yeni fidan elde edebiliriz. 
Mesela Viburnum (Kartopu), Ficus elestica (kaucuk) Comus (Kızılcık),  Corylus (Fındık), Sringa (Leylak), Ficus pumila (sarmaşık), Wisteria (Mor salkım) gibi bitkilerden köklendirme yapabiliriz. Bitkinin toprağa yakın dallarından birisini toprağın içine gömeriz. Bir süre sonra bitki, bu toprağa sokulan yerde köklenir. Daha sonra ana gövde tarafından köklü kısmı kesip, başka yere naklederek dikeriz.

Genel olarak fidanlar Kasım ve Nisan ayları arasında uykuda olurlar. Bu nedenle çıplak köklü fidanların dikim zamanı Kasım-Nisan aylarında olmalıdır. Ağaç ya da fidanların dikileceği yere nakli ve dikimi çok önemlidir. Dikim sırasında kökü koruyan toprak kütlesi dağıtılmadan dikilmelidir. Fidanın kökü, kıvrılıp, dönmemelidir. Güneşe ve rüzgara karşı  korunmalıdır. Dikim esnasında köklerin toprak içinde hava boşluğu oluşturacak şekilde sığ dikilmemesi gerekir. Kökü uygun derinlikte dikilmelidir. Çok derin olmasıda olumsuz etki yapar. Köklerin 20 cm' den uzun kısımları önceden kesilmelidir. Naylon, tüp ve bir kap içerisinde muhafaza edilen kökler mutlaka muhafazasından çıkarıldıktan sonra dikilmelidir. Havanın çok soğuk, buz, don olduğu zamanlarda fidan dikmeyiniz. Boyu uzun fidan ya da ağaçların rüzgarla sallanması önlenmelidir. Bunun için bir sırık, kazık ile bağlanarak direnci artırılmalıdır. Dikilen fidan veya ağacın etrafı ayakla basılarak sıkıştırılır. Daha sonra can suyu verilir. Korunması ve bakımı önemlidir. Her yaşta titizlikle muhafaza edilmelidir.

Altı delikli bir tür flüt...

Fifre,
Fr. fifre.
Almanca phifer.
İngilizce, Pifaro, piffere.
Yanlamasına çalınan, altı tane deliği olan, tahtadan bir tür flüt.
Altı delikli bir tür flüt.
Bandolarda kullanılan büyük flüt.

Flüt ailesine mensup ahşap bir müzik çalgısıdır. Yanlamasına çalınan, ses genişliği iki oktav olan, anahtarsız, 6 delikli, tahtadan flüt benzeri basit bir üflemeli çalgı.

Fifer, Fifre çalan kimse.
Fife, fifre çalmak anlamındadır.

Yanardağların püskürttüğü kül bulutu ...

Tefra,
Tephra,
Yanardağların püskürttüğü kül bulutu.
Kül bulutu.
Volkandan atılan lav hariç tüm malzemeye tefra denir. Krater veya volkanik bacadan püsküren ve havadan taşınarak çökelen tüm tip ve boyuttaki malzemelerdir. Dünyanın manto katmanının üzerinde yeralan ve yeryüzüne kadar uzanan katmanına da tefra denmektedir. Kısaca volkanlardan atılan lav hariç tüm malzemelere tefra denir. Bu malzemeler değişik boyutlardadır. 2.0 mm'den ufak boyutta olurlarsa kül, 2-64 mm. arasındaki küçük katı parçacıklar, lapilli ve daha büyük tane boyuta sahip olanlara da volkan bombası veya blok adı verilir. Volkanik kül yağmuruna Lav gözesi denir.


1886-1927 yılları arasında yaşayan ve simgeci bir anlatımın egemen olduğu lirik yapıtlarıyla tanınan ressamımız...

Avni Lifij,
Hüseyin Avni Lifij (1886-1927),
Çerkes asıllı Türk vatandaşı ressam.
Ünlü lirik yapıtlarıyla tanınan simgeci bir anlatımla eserlerini sergileyen Çerkes asıllı Ressam Hüseyin Avni Lifij, 1886 yılında Samsun'un Ladik ilçesinde doğmuş ve 2 Haziran 1927 tarihinde İstanbul'da vefat etmiştir. 


Sanatçının ailesi 1877 - 1878 yıllarında Osmanlı, Rus Savaşı sırasında Kafkasya'nın Kuban bölgesinden Türkiye'ye göç etmiştir. Samsun'a yerleşen aile daha sonra Ladik ilçesinin Karaaptalsultan köyüne yerleşmiş ve sanatçı burada dünyaya gelmiştir.

Etiyopya'nın her yerinde tüketilen uyuşturucu ve yatıştırıcı nitelikli bir yerel bitki ...

Çat,
Kat,
Gat,
Catha Edulis,
Bir çeşit çiçek, bitki.
Yemen ve Etiyopya’da yetişen, yaprakları uzun süre çiğnenince sarhoşluk veren bir ağaççık. Hem uyarıcı hem de sakinleştirici etkisi olan bir bitki, yaprak. 
Etiyopya'nın her yerinde tüketilen, yerel uyuşturucu ve yatıştırıcı nitelikli bir bitki. 


Bu bitkinin acımtırak bir tadı olan yaprakları çiğnenerek tüketilir. 

Özellikle bitkinin üst yaprakları kıymetlidir. Her sabah erken saatlerde toplanarak o gün tüketiliyor. 

Etiyopya kökenli bir bitki olup dönenceler arasındaki bölgede (yengeç dönencesi ve oğlak dönencesi) yetiştirilen çiçekli, bodur bir bitki olup, ağızda çiğnendiğinde verdiği uyarıcı yatıştırıcı bir etkisi vardır. En çok Etiyopya, Yemen ve doğu Afrika ile Arap yarımadasında yetiştirilir ve bazı ülkelerde ticareti yapılır. Ancak başka ülkelerde uyuşturucu olarak işlem görmektedir.

Etiyopya'da erkeklerin geneli kat çiğniyor. Üretimi de tüketimi de yasal olan bu bitkinin etkili olabilmesi için ağızda birkaç saat çiğnenmesi gerekmektedir. Bizde Güneydoğu Anadolu'da tüketilen Maraş otu, Akdeniz'de de Beş Ayak olarak adlandırılan otlar gibi sakinleştirici ve uyuştuırucudur. 

Dünya Sağlık örgütüne göre narkotik özellikleri olan, amfetamin gibi etki göstermektedir. Kullanan müslümanlar tarafından helal olarak görülen bu bitki dünyanın en harika nimeti olup her derde devadır. 

XIII. yüzyılda Etopya'da sufiler ve zenginler transa geçmeyi kolaylaştırdığı için kullanmışlar. Ancak XX.yüzyılda bir kitle hareketi olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ