Bir dik üçgende hipotenüsün karesinin, dik kenarların kareleri toplamına eşit olduğunu kanıtlayan teorem ..

Eşek davası,
Pisagor teoremi,
Bir dik üçgende hipotenüsün karesinin, dik kenarların kareleri toplamına eşit olduğunu kanıtlayan teorem.
Pisagor teoremi bir başka deyişle eşek davası, bir dik üçgende hipotenüs üzerine kurulan kare alanının, dik kenarlar üzerine kurulan karelerin alanları toplamına eşit olduğunu tanıtlayan teoremdir.

Hipotenüs yatay olacak şekilde çizildiğinde, bu teoremi gösteren çizim, kulaklarını dikmiş bir eşeğe benzediği için eşek davası olarak anılır. Eşek davası veya pisagor teoremi, eski mısırdan beri bilinen bir gerçeği ifade eder.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ