Bir malın yıpranma ya da teknik gelişmeden kaynaklanan eskime nedenleriyle değerinden düşmesi ...

Amortisman,
Fransızca: amortissement.
Yıpranma payı.

Faizin işlemesine son vermek için bir tahvilin birden ödenmesi.
Bir işletmede kullanılan bina, makine, demirbaş gibi fiziki mallarda ortaya çıkan yıllık aşınma veya eskime.
Yıpranma, değer yitirimi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ