Müzikte zaman öğesi...

Ritim,
Fr. Rythme,
Alm. Rhythmus,
İng. Rhythm.
Ahenk.
Dizem.
Uyum. 
Müzikte zaman öğesi.
Bir kompozisyonda farklı öğelerin sıra ile ve belli aralıklarla birbirlerini izlemesi.
Bir dizede, bir notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uyumu.
Belirli bir ses dizisinin belirli bir ölçü içinde düzenlenmesi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ