Kıbrıs' taki Rum çete örtgütü ...

EOKA,
Ethniki Organosis Kipriaoü Agönos,
Kıbrıs Mücadelesi Ulusal Örgütü.
Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak ve Türkleri yok etmek için faaliyet göstermiş olan örgüt.
Rum çete örgütünün adı.
Kıbrıs' taki Rum çete örtgütü.
Kıbrıs'ta Rumların İngilizleri daha sonra da Türkleri adadan çıkarmak ve Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakını (ENOSİS) sağlamak amacıyla kurduğu Milliyetçi yeraltı örgütüdür.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ