Bir noktanın uzaydaki yerini bulmaya yarayan ana çizgilerden yatay olanı...

Apsis,
Bir noktanın uzaydaki yerini bulmaya yarayan ana çizgilerden yatay olanına apsis denir.
Bir noktanın uzaydaki yerini bulmaya yarayan ana çizgilerden yatay olanı.
Bir noktanın uzaydaki yerini bulmaya yarayan ana çizgilerden düşey olanına ordinat denir.
Tam yerini belirlemek için tek başına birisi yeterli değildir. Apsis ve ordinata ihtiyaç vardır. Tümüne ise hepsine ise koordinat denir.


Ordinat,
Bir noktanın uzaydaki yerini bulmaya yarayan ana çizgilerden dikey olanı.
Bir düzlemde dik kesişen iki sayı doğrusunun oluşturduğu sisteme analitik düzlem denir. Analitik düzlem, dik koordinat sistemi veya dik koordinat düzlemi olarak da adlandırılır.  

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ