Osmanlılarda devlet görevlilerinin yetiştirildiği okul ...

Enderun, 
Farsça,  اندرون .  
Osmanlıca, اندرون مکتب .    
Devlet görevlilerini yetiştiren mektep, okul.   

Harem, 
Harem dairesi.   
İç, içerisi, 
İç dahil.   
Gönül, kalp.  
Büyük sarayların iç bölümü.  


Osmanlı Sarayının iç teşkilatı.     
Saraylarda harem ve hazine dairelerinin bulunduğu yer.     

Osmanlılarda hıristiyan ailelerin devşirilen akıllı ve yetenekli çocukları devlet görevlisi olarak bu okulda  yetiştirilir ve saraya alınırlardı.    

Enderun Mektebi, 
Osmanlı Padişahı II. Murad tarafından kurulmuştur. Saray hizmetinde çalışacak görevlileri yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Saray görevlilerini yetiştirmek üzere kurulmuştur.

Yetenekli öğrencilerini devşirme usulü ile alırdı. Bu okulda saraya mensup şehzadeler ve diğer ekabir kesimin çocukları da eğitim görürlerdi. Enderun mektebleri bir saray okulu olup devleti yöneten yüksek dereceli sivil kadro yetiştirmiştir. 

Osmanlı devletinin ihtiyacı olan  mimar, nakkaş, imam, müezzin, müverrih, şair, alim, vali, elçi, sadrazam, silahşör, harende, sazende, ressam, hattat, katip, nüktedat, hatta serasker, kazasker, kaptanı derya gibi devlet adamları bu okulda yetiştirilmiştir. 

Her zaman olduğu gibi bir süre sonra eğitim ve öğrenim bozulup, yozlaşınca Enderun mektebi, 1 Temmuz 1909 yılında lağvedilmiştir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ