Eskiden bir eseri daha iyi açıklamak için yazılan kitaba, şerh kitabına verilen ad ...

Haşiye, 
Haşiye (Arapça, حاشيه , İng. post scriptum),  
Dipnot.
Derkenar, haşiye yazma veya yazılma.
Şerh kitabı. 
Bir eseri daha iyi açıklamak için yazılan kitap demektir.
Sahife kenarına veya altına yazılan izah.
Bir kitabın izah ve şerhini yapan yazı.
Kenar, pervaz. 
Bir yazmada yazarın verdiği bilgiyi açıklamak ya da aynı konuda daha ayrıntılı bir bilgi vermek amacıyla başka bir yazarca oluşturulan yazma.  Sahife kenarına veya altına yazılan izahata denilir. Bir kitabın izah ve şerhini yapan yazı, anlamına da gelir. Haşiye yazma veya yazılma işine ise Tahşiye denir.
 

Ayrıca Korkutma, ürpertme anlamında da kullanılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ