Kuş gagası ...

Nuk,
Kuş gagası.

Nal, Nul, Nül,
Didek,
Kekiç,
Alıknal,
Kutuçi,
Nikart, 
İbik,
Kuş gagası.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ