İki üç yaşındaki erkek koyun ...

Öveç,
İki üç yaşındaki erkek koyun.

Koyunlara yaş ve cinslerine göre verilen ad;
Kart, 3-4 yaşında erkek koyun,
Kart, 3-4 yaşında, enenmiş erkek koyun, keçi.
Öveç, İki yaşından sonraki erkek koyun.
Şişek, Altı ayla iki yaş arası dişi koyun.
Marya, İki yaşından sonraki dişi koyun.
Gış (Kış), Kış ortasında doğan kuzular.
Görpe Kuzu, Mart ve Nisan aylarında doğan kuzu.
Kuzu, Altı aylığa kadar olan koyun yavrusu.
Emlik, Zayıf olduğundan koça gelemeyen, Mayıs ayına doğru doğan kuzu.
Koç, Yaşlı öveç (3 - 4 yaşında).
Toklu, Tohlu, Toğlu; Bir yaşında erkek koyun.
Toklu; Altı ayla iki yaş arasındaki erkek koyun.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ