Güney Amerika yerlilerinin kullandığı yedi delikli kaval ...

Kena,
Quena, Qina,
Kaval,
Güney Amerika yerlilerinin kullandığı yedi delikli kaval . Genellikle çobanların, hayvan otlatıcısı, güdücüsü tarafından kullanılan  bir çalgıdır. Müzik aleti olarak kullanılan bu eski çalgı şimşir ağacından yapılır. 

İncir ve erik ağacından da yapılanları vardır ama şimşir ağacından olanı makbuldür. Halk arasında kaval olarak bilinen bu çalgının altta bir üstte yedi deliği bulunur. Dilli ve dilsiz olarak iki türü vardır. Dilli kavalda ses üreten bir damak vardır. Dilsiz kavalda ise sadece boru, içi boştur. Yapı olarak basit bir tekniği vardır. Dilsiz kavalı çalmak, öttürmek her babayiğidin harcı değildir. Özel ses teknikleriyle öttürülür. Daha ziyade çobanların türkülerine katılan kaval sesi dertlidir. Dünyada olduğu gibi Güney Afrika'da da kullanılan bu çalgıya kena denmektedir.

Ülkemizde de çok kullanılan bu müzik aletinin ustaları vardır. En ünlüleri Sinan Çelik, Osman Aktaş  sayılabilir. Biz Türkler tarafından çok eskiden beri kullanmamıza rağmen dünya bu çalgıyı bir Macar çalgısı olarak bilinir. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ