Yunan halk müziğinde kullanılan yaylı bir çalgı ...

Lira,
(Yunan),
Armudi Kemençe,
Gadulga,
Hegedü,
Yunan halk müziğinde kullanılan yaylı bir çalgı .
Yunan halk müziğine özgü, kemençeye benzer yaylı bir çalgı.
Kemençe kelimesi bugün Türkiye dışında İran, Ermenistan, Yunanistan, Gürcistan, Azerbaycan gibi pek çok ülkede kullanılmaktadır. Günümüz Türkiye' sinde biri klasik türk müziğinin Armudi kemençesi, diğeri ise Doğu Karadeniz halk müziğinin Karadeniz kemençesi olmak üzere iki tür kemençe kullanılmaktadır. Ayrıca kabak kemani de bazen kemençe olarak isimlendirilmektedir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ