Bir meslekte yaşca ve kıdemce başta gelen kimse ...

Duayen,
Aksakal.
Kıdemli diplomat.
Fransızca: doyen.
İngilizce: doyen.
Latince: doyen,
Bir meslekte yaşca ve kıdemce başta gelen kimse.
Kıdemlilik bakımından başta gelen diplomat.
Bir ülkedeki diplomatlar arasında kıdem yönünden en başta gelen diplomat.
Kordiplomatikte kıdemlilik bakımından başta gelen diplomat.
Bir meslekte yaşça, kıdemce ileride ve yetenek bakımından üstün niteliğe sahip olan kimse.
Bir diplomatlar topluluğu içindeki en kıdemli diplomat.
Bir meslekte yaşça ve kıdemce ileride olan.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ