Kendi isteğiyle işten veya bir hizmetten ayrılma . ..

İstifa, (Arapça).
İstifa, (İng. Resignation, Frn. la démission )
Kendi isteğiyle işten veya bir hizmetten ayrılma.
Affını, azlini, bağışlanmasını istemek.
Kendisinin memuriyetten affını taleb etmek. 

İşten ayrılma isteğini bildiren dilekçe.
İsti'fa (Osmanlıca).

İstifa etmiş, istifa eden kişilere müstafi denir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ