Kazak Türklerinde yaygın olan parmakla çalınan iki telli bir halk çalgısı ...

Dombra,
Dambura, 
Dombira,
Dumbyra,
Cornish,
Dutar,
Dombyra

Tumbyra.
Danbura,
Kazak Türklerinin parmakla çalınan iki telli yaygın bir halk çalgısı.
Kazak Türklerinin en yaygın çalgısı olup bağırsaktan yapılan iki telli çalgının 1 m. boyu ve armudi bir teknesi vardır.

Nogay Türklerine ait ve Cengiz Han Marşı olarak da bilinen Göktürk'lerin savaş marşına Dombra şarkısı denir.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ