Ölünün vücut sıcaklığının düşmesi, ölü soğukluğu ...

Algor.
Ölü soğukluğu,

Algor mortis, 
Ölünün vücut sıcaklığının düşmesi anlamına gelen tıp terimi.

Vücudun soğumasıdır. Ölümden sonra vücut soğumasını belirtmek için kullanılan bir terim olupölüm soğukluğu anlamında kullanılır. Ölüm soğukluğu ölümün bir evresi olup ölünün yanma ve donma gibi ölüme yol açan duruma göre değişir. Karışık bir ruh hali ile soğur.


Vücutta soğukluk hissetmeye üşüme denir. Oysa ölüm, yaşamsal işlevlerin sona ermesi olup ölü soğukluğu veya ölünün soğumasına ise algor denir. Ölümden sonra Postmertem evrelerinden birisi olan, algor, algor mortis canlılığın sona ermesinden sonra cesetlerde vücut sıcaklığı düşerek soğur ki bu durum algordur. Genel olarak bu evrelerde önce cesetde su kaybı başlar, sonra kan ve vücut sıvılarında değişiklik meydana gelir. Daha sonracesedin naaşı  soğur. Bu evreyi ölü lekeleri, katılığı, kokuşma, sabunlaşma, mumyalaşma ve salamurlaşma şeklindeki evreler takip eder. Ondan sonra Allah rahmet eylesin. Herkes unutur. Olan gidene olur.

Ölümden sonra ısı hareketi durur, ısı kaybı başlar ve ceset çevre ısısına eşit ısıya gelinceye kadar soğur. Değişik dokulardan oluşan insan vücudunda ısı kaybı da homojen olarak soğumamaktadır. Cesedin teni, derisi çabuk soğur. Ama iç organları geç soğur.

Diş kaplaması ...

Kuron,  (Fransızca couronne),
Diş kaplaması,
Dişleri korumak için diş üzerine geçirilen kaplama.
Dişlerdeki kırık, çürük veya başka bir sebeble aşırı madde kaybı olan dişlerin küçültülüp kaplanması operasyonuna denir. 
Dişleri sağlamlaştırmak, korumak ve güzelleştirmek veya kusurlu bir dişi yeniden eski durumuna getirmek için dişe yapılan bir kaplama şeklidir.

Yeterince diş desteğinin olmaması durumunda büyük bir dolguyu restore etmek, zayıf dişlerin kırılmasını önlemek, bir diş implantına üst yapı hazırlamak, kırık, şekli bozuk veya renklenmiş dişleri kaplamak için yapılan kaplamaya verilen isim. Bu kaplamalar farklı malzemelerden yapılmaktadır. Bu kuron kaplama malzemeleri altın, bazı değersiz alaşımlar, porselen (seramikler), akrilik, kompozit ya da hepsinin kullanılabildiği kombinasyonlarda yapılabilir. 


Kaplama yapılacak dişler önceden kesilerek hazırlanan ve metal desteksiz porselen kaplamalar. Zirkonyumun üzerine porselen konularak dişlere yapılan kaplamalar, Ceramic+Zirkonyum  kelimelerinden türetilen CERCON denir.  Doğal dişler ışığı geçirir ve canlı görünür. Metal desteksiz porselen kaplamalar ışık geçirme özelliğinden dolayı doğal dişe benzer. Metal destekli porselen dişler ise fotoğraf makinesi flaşlarında, disko ışıklarında sanki ağızda yokmuş gibi koyu renkli görünerek çirkin bir görüntü verir. Tam seramik-porselen kaplama dişler sanki ana diş gibi gibi her tür ışığı geçirir. Bu nedenle genellikle ön dişlerde seramik, porselen kaplamalar yapılır ki bir sakatlık olmasın.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ