Represyon ...

Engelleme,
Represyon (Frn. Répression, İng. repression).
Latince geri bastırmak anlamındaki repremere kelimesinden türetilerek Fransızca ve İngilizce repressio kelimesi olarak üretilmiştir.   
Bastırma, Geri-bastırma.
Baskılama,
Psikolojide savunma mekanizması olarak kabul edilen davranış biçimi.
Dürtüleri veya fikirleri kabul edilemez olarak kabul ettiğimiz bir tür psikolojik savunma mekanizmasıdır. 
Kabul edilemez fikir veya dürtülerin bilinçdışı unutulmasıyla karakterize savunma mekanizması.
Bilinç dışına itilen. 
Bastırılan, engellenen, 
Baskı altında tutulan.
Represyon, psikanalizde önemli bir yeri olan baskılama, ruh hastalıkları alanında da çok sık kullanılan bir kavramdır.

Herhangi bir uyarıya karşı bir grup ya da bir genin ekspresyonunun durdurulması.
Bir metabolik yolun son ürünü ortamda arttığında o metaboliti sentezleyen enzim veya enzimlerin üretiminin durması. 
Protein üretiminde azalma.

 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ