Replikasyon ...

Eşlenme,
Replikasyon, (Fr. replication, duplication, İng. replication ).
Kopyalama,
Eşlenikleme, 
Kendini eşleme, sayısını katlama.
Üreme, 
Tekrar,
Klonlama, 

Replikasyon genetik materyelin tamamen kendi benzeri yeni bir molekül oluşturma işlemidir.
DNA ikileşmesi. 
Biyolojide Replikasyon, DNA veya RNA zincirinin kopyalanması veya yeniden üretilme süreci. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ