Gizli ve yasal olmayan cinsel ilişki öncesinde aracılık eden er kişi, muhabbet tellalı ...


Pezevenk, 
Kadın satıcısı, simsar.
Fahişe çalıştıran, pazarlayan kişi.
Aracı, iş bilen kimse.
Para karşılığında cinsel ilişkiye aracılık eden kimse.
Ermenice pozavak-bozavak, 
Farsça pejvend, pajavend.
Pezevenk,  (İng. pimp, ponce).
Muhabbet Tellalı (İng. Procurer).
Pezevenk (Frn.maquereau, proxénète, souteneur). 

Genellikle kötü bir kadınla, bir erkeğin ilişki kurmalarına aracılık eden ve onların birleşmesinden kendine maddi çıkar sağlayan kimse, muhabbet tellalı.
Gizli ve yasal olmayan cinsel ilişki öncesinde aracılık eden kimse,

Pezevenk kelimesi Farsçadaki pejavend (kapı tokmağı, sürgü) kelimesinden türemiştir.
Geniş bir anlamda kapı arkasında bekleyen, kadın ticareti yapan kişiler için kullanılmaya başlanmış. Bu konudaki bir başka açıklama da pezevenk kelimesinin Ermenice pozavak sözcüğünden geldiğidir. Poz kelimesi fahişe, avak kelimesi ise bey, sahip anlamı ile kullanılmasından kaynaklanmıştır.

Sonuçta kelime nereden gelirse gelsin Pezevenk, pezevenktir. İşlev olarak aynı anlamdadır. 
Gizli ve yasal olmayan cinsel ilişki öncesinde aracılık eden anlamında kullanılan sövgü sözüdür. Kısaca kadın satmak!  

Öz Türkçede pezevenge aşağıdaki isimler de verilmiştir.;
Kadın satıcısı, Kadın simsarı, Kavat,
 
Godoş, Gavad,
Muhabbet tellalı,
Dasnik, Dümbük,
Astik, Teres,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ