Gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan ...

Mevhum, 
(Arapça  موهوم ). 
Vehmedilmiş, asılsız, kuruntuya dayalı.

Vehim, 
(Vehm, arapça وهم ). 
Vesvese.

Belirsiz fikir ve düşünce. 
Gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, 
Kuruntuya dayanan.
Kuruntu, evham, işkil.
Aslı olmayıp evham mahsulü olan. 
Manasız ve mübhem korku.
Cüz'i manaların anlaşılmasına yarayan bir idrak kuvveti.
Yanlış ve yersiz düşünce,  
Bir konuyla ilgili kötü ihtimalleri akla getirip tasalanmak.
İşkil, evham.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ