Boş, lüzumsuz, Beyhude ...

Güzaf, (Farsça).
Arapça,  [ گزاف ] 
Saçma sapan, ipe sapa gelmez, boş, beyhude.
Boş, lüzumsuz,
Faydasız,
Bihude,
Beyhude, 
Boşuna,
Boşu boşuna,
Yararsız,
Anlamsız,

Laf ü güzaf - Boş söz, Saçma sapan söz.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ