Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarındaki Mareşal rütbesinin karşılığı ...


Müşir, (Arapça).
[مشير‎ ]

Mareşal. (Fr. maréchal, İng. Marshal).
Latince mariscalcus kökeninden türetilmiştir. 
En yüksek askerî rütbe
Bu rütbede bulunan general, müşir.
Müşir kelimesi, Eskiden Mareşal anlamında kullanılır.
En büyük ünvanı taşıyan asker. 

Silahlı kuvvetlerde orgeneral rütbesine kadar terfi etmek mümkündür. Ancak savaş zamanında meydan muharaebesi kazanan, üstün başarı sağlayan ordu komutanlarına gazi, mareşal rütbesi verilir. Bu rütbe kıdem, süre ile hak kazanılmıyor. 

Sakarya meydan muharebesi Gazisi Mustafa Kemal Atatürk' e  Mareşal Gazi ünvanı verilmiştir. Yine Fevzi Çakmak içinde Mareşal ünvanı verilmiştir. Osmanlı döneminde de bir çok paşaya müşir rütbesi verilmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra Müşir rütbesi 1934 yılında iptal edilmiştir. Cumhuriyet döneminde bu askeri rütbe, TBMM tarafından verilir.

Müşir kelimesi Emreden, işaret eden, bildiren anlamındadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ