Karısının veya kendisine çok yakın bir kadının iffetsizliğine göz yuman (kimse).

Deyyus, (Arapça).

Derare. 
Deyyus kelimesi Süryanice'den Arapçaya oradan da Türkçeye geçtiği de söylenir.
Karısının, yakınının kötü hallerine göz yuman, ses çıkarmayan adam (kimse).
Karısının veya kendisine çok yakın bir kadının iffetsizliğine göz yuman (kimse). 
Karısının, sevgilisinin veya yakınının namus, ahlak, iffet dışındaki hareketlerine ilgisiz kalan kişi, kimse.
Deyyus karısının ve yakınlarının namuslarına halel getirecek davranışlarına karşı gayret (kıskanma) duymayan, onların ırzını ve namusunu sakınmayan kimse demektir. 

Bir sövgü sözü. Aynı anlam veya benzeri diğer kelimeler;
Kavat, Gavat, (Arsız).
Dümbük. (İç Anadolu'da Pezevenk ya da Godoş anlamındadır.)
Pezevenk.
Godoş,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ