Doğaçlama ...

Emprovizasyon. 
İrticalen,
Doğaçlama, 
İng. improvisation, 
Fransızca. improvisation, 
Osmanlıca İrtical.

Hazırlanmadan, hemen o anda meydana getirme. 
Betige dayanmayan içe doğdugu gibi oynama ve konuşma.
Şiir veya müzikte hazırlanıp düşünmeden, birdenbire, içe doğduğu gibi söyleme veya çalma.

İçe doğduğu gibi.

Doğmaca. 
Doğaç: Saniha. 
 
Birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi, doğaçtan, doğmaca, irticalen, emprovize.
Yazılı metni olmayan, kararlaştırılmış taslağı, yerine, zamanına göre oyuncular tarafından, sahnede yakıştırılan sözlerle tamamlanan oyun, tuluat.
Betiğe dayanmadan içe doğduğu gibi oynama ve konuşma. 
Oyun sırasında ortaya çıkan ters bir durumu kapatmak için betikte olmayan hareketler yapma ya da sözler söyleme. Kaynak: TDK

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ