Acımasız, merhametsiz, güçlü, baskıcı, zorba. ..

Ceberut, (Arapça).
İbranice kudret anlamına gelmektedir.
Eskiden, Tanrı'nın her şeyin üstünde olan kudreti. 
Eskiden, Tasavvufta Allah'a varmanın üçüncü basamağı.
Azametin daha daimisi ve batınisi. 
Büyüklük. 
Hakimlik. 
Kudret, celadet. 
Azamet, kibriya, zorbalık, cebbarlık.
Kahr, zorlama, hakimiyet anlamına gelen arapça cebr kelimesinden gelmektedir.

Acımasız, merhametsiz, zorba.
Güçlü, kuvvetli, acımasız.
Baskıcı, Zorba.
Ululuk, kudret, icbar, zorlama.

Kaynak: TDK

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ