Kıyye ..

Okka, (İng. oke, oka).
Kıyye, (Arapça قيه ).

Kıyye-i atika da denir. 
Okiyye.
Hogge.
Bugge,
Eskiden kullanılan bir ağırlık ölçüsü.  
1283 gram büyüklüğündeki bir ağırlık ölçüsü.
1,282 kilogram veya 400 dirhemlik ağırlık ölçüsü birimi, kıyye.
Günümüzde 1282 gramlık ağırlığa tekabül ediyor.


Okka ağırlığı kullanıldığı yerlere ve muhitlere göre değişir. Dörtyüz dirhemlik bir  ağırlığa eşit kabul edilir.  3,25 gram gelen bir ağırlık ölçüsüne Dirhem (Direm) denir. Okkanın dört yüzde birine eşit olan bu ağırlık, 3,207 gr. dır. Günümüzdeki üç gram olarak yuvarlak hesaplarda kullanışlır. Şer'an, orta büyüklükte yetmiş tane arpa ağırlığı bir okka kabul edilmiştir. 

Dirhem' in diğer bir anlamı ise; Eskiden kullanılan ve beş kuruş değerindeki gümüş para, Akça. Bir tür gümüş para olup Araplarca Gümüş paralara dirhem adı verilir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ