Korkmak, ürkmek ...


Ocumak,
Ocunmak, 
Çekinmek,
Gücenmek, 
Korkmak,
Ürkmek.
Yılmak,
Bir şeyden korkmak, ürkmek, çekinmek.
Korku duymak, ürkmek, dehşete kapılmak.
Tiksinmek.
Çaresiz kalmak. 

Kaygı duymak, endişe etmek,
Çekinmek, sakınmak, saygı duymak.
Yapamamak, cesaret edememek.
Bir şeyden soğumak.

Popüler Yayınlar

Yeni içerikler için takip edin!