Korkmak, ürkmek ...


Ocumak,
Ocunmak, 
Çekinmek,
Gücenmek, 
Korkmak,
Ürkmek.
Yılmak,
Bir şeyden korkmak, ürkmek, çekinmek.
Korku duymak, ürkmek, dehşete kapılmak.
Tiksinmek.
Çaresiz kalmak. 

Kaygı duymak, endişe etmek,
Çekinmek, sakınmak, saygı duymak.
Yapamamak, cesaret edememek.
Bir şeyden soğumak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ